Ströautomat – ströläggare

Ströautomaten används för att lägga ut torkströn mellan virkeslagen. Ströautomaten lägger ut upp till 15 utlägg /minut eller max 200 strön/minut. Den kan anpassas för olika strölängder och strödimensioner och minsta avstånd mellan ströna är 300mm.

Fördelarna med ströautomaten är att den är tillförlitlig i sin konstruktion. Ströna matas tre och tre i en medbringarbana som fyller strökassetterna. Själva nedläggaren på paketen består av en komplett ram där även annan utrustning kan monteras som tex. bindströkassetter.

Filmer Ströautomat – ströläggare