StickSorter (strösorterare)

StickSorter är bra när man vill minska stopptider i ströläggaren på grund av dåliga strön, StickSorter sorterar bort strön som är för korta, för krokiga, för böjda, urslag i änden osv.

Konceptet med StickSorter är framtaget genom ett samarbete mellan Framtec AB och ADEC Automation AB i Nyköping. Syftet med produkten StickSorter är att minska stopptider i ströläggaren på grund av dåliga strön. Produkten StickSorter lämpar sig särskilt väl i anläggningar där ströhanteringen är helautomatiserad men även anläggningar där önskemål om mindre störningar i produktion vill uppnås.

StickSorter är baserad på givarteknik för detektering av strön som uppfyller givna kriterier för godkännande. Dessa kriterier varierar från kund till kund och är därför ställbara i ett användarvänligt operatörsgränssnitt. Om ett strö som ej uppfyller kriterierna detekteras slås det bort från strötransportören med hjälp av en pneumatisk avpetare.

StickSorter detekterar och bedömer följande egenskaper:

 • Längd
 • Bredd
 • Tjocklek
 • Kantkrok
 • Flatböj
 • Tryckskador
 • (Brott- och brytskador)

Korta fakta om StickSorter:

 • Maxhastighet Upp till 300 strön per minut
 • Mätteknik Optisk, beröringsfri
 • Mätnoggrannhet höjd +/- 0.5 mm
 • Mätnoggrannhet bredd +/- 1 mm
 • Mätnoggrannhet längd +/- 3 mm
 • Mätområde L x B x H Ca 1700 x 200 x 100 mm
 • Gränssnitt Gigabit Ethernet
 • Synkroniserat matningssystem. Separering av strön finns som tillval
 • Sortering Dubbla pneumatiska avpetare
 • Drifttemperatur 0-50 °C

Kontakta Scanware för mer information kring StickSorter.

Filmer StickSorter

Mer information om StickSorter