TongLoader®

Enstycksmatning av virke är en central del av sorteringsdelen i ett sågverk för att sågens eget styrsystem ska kunna följa varje virkesbit för sig. Framtecs TongLoader® är bra på att enstycksmata när det kommer ett flöde med varierande bredder och tjocklekar.

Fördelarna med TongLoader® är att den är tillförlitlig och den har låga underhållskostnader. TongLoader® är snabb och matar virke i hastigheter upp till 240 medbringare/min. Den hanterar både rått, torrt och hyvlat virke. Vi levererade vår första TongLoader® 2001 och i april 2017 hade vi levererat 200 st.