Virkesvändare

Virkesvändaren används dels för att vända virke vid kamerabedöming, då i varianten för vändning av varje bit och dels vid kupvändning före en hyvel eller på en paketläggare som selektiv vändare.

Fördelarna med virkesvändaren är att den är snabb och tillförlitlig, billig i drift med låga underhållskostnader. Virkesvändaren kan vända i hastigheter upp till 240 medbringare (bitar)/minut. Kan anpassas för olika medbringardelningar.

Filmer Virkesvändare